DoggieNote Open Source

Projekt wcześniej stworzony w oparciu o MS Access przeniosłam do internetu. Backend został utworzony przy wykorzystaniu TypeScript (framework Nest.js), REST API, MySQL, TypeORM, Bearer JWT Token. Do części frontendowej został wykorzystany Angular.

W obecnej chwili projekt jest na ukończeniu.

https://github.com/sentinel-pamphilos