DoggieNote – MS Access

Celem projektu była napisanie oprogramowania wspomagającego pracę trenera psich sportów. Trenuję sama, prowadzę treningi, a wciąż zapisywałam wszystko na kartkach. Z dzisiejszej perspektywy widzę, że projekt może być użyteczny w zasadzie w każdej dziedzinie. Osób trenujących dowolny sport, ale też działających na innych polach. Pierwowzór powstał w Accessie.

Program został podzielony na 2 części: „Aktywność psa” i „Zawody”. Każda z nich może funkcjonować osobno.
W części „Aktywność psa” można opisywać działania podjęte podczas treningów (data, rodzaj aktywności, opis, uwagi). Wszelkie statystyki pozwalają modyfikować treningi i określać plan postępowania.
Zakładka „Zawody” służy do zbierania informacji o zawodach, sędziach, ilości biegów i wynikach. Przy każdej pozycji jest możliwość opisania słabych i mocnych stron zawodnika. Tutaj opis zawodów jest nierozerwalni związany z ich specyfiką.


W aktualnym projekcie DoggieNote oparłam się na Express.js i bazie MySql. Do frontendu użyłam Handlebars, aby mieć jedynie podgląd działania programu.
Nie jest to projekt już ukończony. W chwili obecnej pracuję nad walidacją wprowadzanych danych. Kolejnym krokiem będzie dodanie możliwości logowania i testy jednostkowe.

Okno: Zawody z przypisanymi biegami

Okno: Lista psów

https://github.com/agnbart/DoggieNote