Postman – REST API

Zrzut ekranu z Postmana z przykładowymi testami REST API.