Moje testalia

Testalia – wg sylabusa ISTQB: „Produkty prac stworzone w ramach procesu testowego, używane do planowania, projektowania, wykonywania, oceny i raportowania testów.” Przygotowując się do egzaminu na certyfikowanego testera przygotowałam mapę, która bardzo mi pomogła przy nauce. Zaplanowałam, zaprojektowałam, zdałam test.

Przygotowując się do znalezienia pracy oczywiście nie ograniczam się do przeglądania ogłoszeń i wysyłania CV. Doskonalę swoje umiejętności i przedstawiam je w tym dziale.