Mapa myśli

Do zadań testera należy m.in. określenie zależności i zakres potrzebnych testów. Musi dokumentować powiązania między przypadkami a podstawą testów. Przy organizacji swojej pracy może korzystać z mapy myśli, która w obrazowy sposób pokazuje wszelkie relacje. Poniżej przedstawiam przypadek, kiedy klient zleca wykonanie aplikacji dla osób prowadzących treningi sportowe.

Opis aplikacji:

Klient zlecił przygotowanie aplikacji webowej, której celem będzie pomoc przy treningach sportowych. Będzie możliwość zapisywania informacji o aktywnościach, podział ich ze względu na cel, opis wykonanych działań, uwagi do treningów, raporty. W dalszej części do projektu powinny zostać dodane statystyki. Kolejnym krokiem będzie dodanie modułu z możliwością zapisywania wyników zawodów (data zawodów, tytuł, miejsce, sędzia, itp.)

Założenia do projektu:

  • trener może się zarejestrować, zalogować w aplikacji
  • trener sam ustala listę aktywności (np. technika, bieg, regeneracja, trening siłowy)
  • trener ma dostęp tylko do swojej listy aktywności
  • trener dodaje swoich zawodników (podstawowe dane zawodnika)
  • trener dodaje trening (data, aktywność, opis, uwagi, link do filmu (filmy nie są przechowywane w bazie))
  • raporty dla wybranego zawodnika: skrócone (data, aktywność), rozszerzone (data, aktywność, opis, uwagi)
  • raporty dla wybranej aktywności
  • raporty z wybranego okresu
  • statystyki aktywności zawodnika

Pod linkiem jest dołączona schemat aplikacji. http://agnieszkabartnik.pl/portfolio/mapa_aplikacji.pdf

Mapa aplikacji z zależnościami między podstawą testów a zakresem testów.