Tablica decyzyjna

Tablica decyzyjna jest jedną z czarnoskrzynkowych technik testowania. Odnosi się do reguł biznesowych, a tworzy na podstawie wymagań, specyfikacji czy historyjek użytkownika. W moim przypadku przygotowałam tablicę w oparciu o hipotetyczny regulamin klasyfikowania się na Mistrzostwa Świata.

Założenia są następujące:

  • W zawodach mogą brać udział jedynie zawodnicy, którzy ukończyli 21 lat.
  • W kwalifikacjach mogą brać udział zawodnicy w klasach wyszkolenia A1, A2, A3.
  • Na MŚ kwalifikują się jedynie zawodnicy, którzy mają klasę wyszkolenia A2 lub A3.
  • Na MŚ kwalifikują się jedynie zawodnicy z 1., 2. lub 3. miejsca.
  • Zawody o randze kwalifikacji odbywają się trzykrotnie.
  • Na MŚ kwalifikują się jedynie zawodnicy, którzy zdobyli 1., 2. lub 3. miejsce na conajmniej dwóch z trzech kwalifikacjach.

Przygotowując tablicę decyzyjną można zrezygnować ze sprawdzania wieku zawodnika, ponieważ nikt młodszy niż 21 lat nie może wystartować w zawodach. Następne 2 warunki można połączyć w tablicy i sprawdzać jedynie, czy zawodnik ma klasę wyszkolenia A1. Jeżeli nie, to może mieć A2 lub A3, a obydwie klasy uprawniają do startu w MŚ. Oczywiście należy również zaznaczyć, że zawodnik może zdobyć jedno z trzech miejsc. Nie może jednocześnie być np. na pierwszym i trzecim miejscu.

WarunkiT1T2T3T4T5T6
Czy klasa A1?TTTNNN
Czy 1. miejsce?T  T  
Czy 2. miejsce? T  T 
Czy 3. miejsce?  T  T
Akcje      
Kwalifikacja na MŚNNNTTT

I druga tabela decyzyjna, która pozwoli wyłonić zawodników jadących na MŚ.

WarunkiT1T2T3T4T5T6T7T8
Czy zdobył 1., 2. lub 3. miejsce na I kwalifikacjach?TTTTNNNN
Czy zdobył 1., 2. lub 3. miejsce na II kwalifikacjach?TTNNTTNN
Czy zdobył 1., 2. lub 3. miejsce na III kwalifikacjach?TNTNTNTN
Akcje        
Wyjazd na MŚTTTNTTNN